Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku

ul. Lwowska 16,
37-200 Przeworsk

or.przeworsk@pck.org.pl